In The Spirit

$10.00

The sample sound files are 30 sec “grabs” from the CD and converted to ‘FM’ quality MP3 files in order to speed up download time. As a result, sound quality is not as high as the original CD.

Conductor: Lucas de Jong

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “In The Spirit”

Your email address will not be published.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Hen Wlad Fy Nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn anwyl I mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Tros ryddid collasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf I’m gwlad,
Tra mor yn fur I’r bur hoff bau,
O ! Bydded I’r hen iaith barhau.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Hen Wlad Fy Nhadau

Iesu cyfaill fenaid I
Gad I’m ffoi I’th fynwes gref
Tra fo’r Tonnau’n codi’n lli
A’r ystorm yn rhwygor nef
Cudd fi geidwad oni ddaw
Terfyn Y tymhestloedd maith
Dwg fi’n iach I’r hafan draw
Derbyn fi ar ben y daith

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Hen Wlad Fy Nhadau

Ar hyd y nos
Dyma’r ffordd I fro gogoniant
Ar hyd y nos
Goleu arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu’r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos
O mor siriol gwena seren
Ar hyd y nos
Ar hyd y nos
Ar hyd y nos
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
ond I harddu dyn a’I hwyrddydd
Rho’wn ein goleu gwan i’n gilydd,
Ar hyd y nos

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Hen Wlad Fy Nhadau

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae ‘nghariad inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Hen Wlad Fy Nhadau

Mi sydd fachgen ieuanc ffôl
Yn byw yn ôl fy ffansi
Myfi’n bugeilio’r gwenith gwyn
Ac arall yn ei fedi
Pam na ddeui ar fy ôl
Ryw ddydd ar ôl ei gilydd?
Gwaith ‘rwy’n dy weld, y feinir fach
Yn lanach, lanach beunydd!

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Calon Lan

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau man;
Gofyn’r wyf am galon hapus,
Calon honest, calon lan

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Verse 2

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd I’r nef ar adain can
Ar I Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi imi galon lan.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Deus Salutis

O Ieusu mawr, rho danian bur
I eiddil gwan mewn anial dir,
I’w nerthu drwy’r holl rwystrau sy
Ar ddyrys daith I’r Ganaan fry.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Verse 2

Pob gras sydd yn yr eglwys fawr,
Fry yn y nef, neu ar y llawr,
Caf feddu oll – eu meddu’n un,
wrth feddu danian Di dy hun

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Verse 3

Mi lyna’n dawel wrth dy draed,
mi ganaf am rinweddau’r gwaed
Mi garia’r groes, mi nofia’r don,
ond cael dy anian dan fy mron.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Deus Salutis

Mi glywaf dyner lais, Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi meiau gyd Yn afon Calfari.

Arglwydd, dyma fi, Ar Dy alwau Di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed A gaed ar Galfari

Yr Iesu sy’n fy ngwadd, I dderbyn gyda’i saint
Ffydd gobaith, cariad pur, a hedd A phob rhyw nefol fraint

Arglwydd, dyma fi, Ar Dy alwau Di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed A gaed ar Galfari

Gogoniant byth am drefn, Ycymod a’r glanhad
Derbyniaf Iesu fel yr wyf A chanaf am y gwaed

Amen, Amen, Amen

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Llanfair

Gwyn a gwridog hawdd gar iawn
Yw f”Anwylyd
Doniau’r nef sydd ynddo’n llawn
Peraidd, hyfryd
Daear faith, nac uchder nef
Bythni ffeindia
Arall Tebyg iddo Ef,
Ha-le-liw-ia

Yn ddo’i Hunan y mae’n llawn
Bob Trysorau
Dwyfol berffaith werth fawr iawn,
Am fy meiau
Gwir ddoeth-in-eb hedd a gras,
Gwerth-fawr oca’
Nerth I hollol gario’r maes,
Ha-le-liw-ia

Dyma sylfaen gadarn gref
Trwy-fy myw-yd
Credu ac edrych arno Ef
Yw fy ngwyn-fyd
Yn-ddo bellac trwy bob pla
Y go-berth-ia’
Ac mewn rhyfel canu wna’
Ha-le-liw-ia

A-men A-men A-men A-men ac A-men

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Myfanwy

Paham mae digter O Myfanwy
Yn llenwi’th lygaid duon di
A’th ruddiau tirion O Myfanwy
Heb wrido wrth fy ngweled I ?
Pa le mae’r wen oedd ar dy wefus
Fu’n cyneu cariad ffyddlon ffol
Pa le mae sain dy eiriau melus
Fu’n denu nghalon ar dy ol

Pa beth a wnaethwn O Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd
Ai chwareu’r oeddit, O Myfanwy
A thanau auraidd serch dy fardd
Wyt eiddo I’m trwy gywir ammod
A’i gormod cadw’th air i mi?
Ni fynaf byth mo’th law, Myfanwy
Heb gael dy galon gyda hi.

Myfanwy, boed yr oll o’th fywyd,
Dan heulwen ddysglaer canol dydd
A boed I rosyn gwridog iechyd
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd
Ang hofia’r oll o’th add ewidion
A wneist I rywun ‘eneth ddel
A dy roth law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair Ffarwel

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Nant Y Mynydd

Nant y mynydd groyw loyw
Yn ym droelli tua’r pant
Rhwng y brwyn yn sisial ganu
O na bawn I fel y nant
O na bawn I fel y nant

Grug y mynydd yn eu blodau
Edrych arnynt hiraeth ddug,
Am gael aros yn y bryniau
Yn yr awel ef o’r grug
Yn yr awel ef o’r grug

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Rachie

I bob un sy’n ffyddlon, Dan ei faner Ef
Mae gan Iesu goron Fry yn nheyrnas Nef
Lluoedd Duw a Satan
Sydd yn cwrdd yn awr
Mae gan blant eu cyfran Yn y rhyfel mawr

I bob un sy’n ffyddlon, Dan ei faner Ef
Mae gan Iesu goron Fry yn nheyrnas Nef
Awn i gwrdd y gelyn Bawb ag arfau glan
Uffern sydd i’n herbyn A’i phi cellau tan
Gwasgwn yn y rhengau, Ac edrychwn fry
Concrwr byd ac angau Acw sydd o’n tu

I bob un sy’n ffyddlon, Dan ei faner Ef
Mae gan Iesu goron Fry yn nheyrnas Nef
Haleliwia, Haleliwia, Moliant iddo byth Amen
Haleliwia, Haleliwia, Moliant iddo byth Amen

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Suo Gan

Huna, blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynes ydyw hon
Breichiau, mam sy’n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron.
Ni chaiff dim am haru’th gyntun,
Ni wna undyn a thi gam;
Huna’n dawel, annwyl blentyn,
Huna’n fwyn ar fron dy fam.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Tydi a Rhoddaist

Tydi, a rhoddaist liw I’r wawr
A hud I’r marchlud mwyn,
Tydi a lunaist gerdd a sawr
Y gwanwyn yn y llwyn
O, cadw ni rhag colli’r hud
Sydd heddiw,n crwydro drwy’r holl fyd

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Verse 3

Tydi, a glywaist lithriad traed
Ar ffordd Calfaria gynt
Tydi a welaist ddafnau gwaed
Y Gwr ar ddieithr hynt
O cadw ni rhag dyfod oes
Heb goron ddrain na chur na chroes

Amen Amen

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Y Darlun

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)

Ysbryd Y Nos

Pan ddaw lleisiau’s nos i’m hoeni
A sibrwd gwag y gwynt i’m hoeri
Ti sy’n lliwio’r blode,
a mantel gwlyth y bore
Tyrd ysbryd y nos
A’r tonnau’n llusgo’r cregyn arian
Yn sifrwd yn eu lifrai sedan
Mi wn y byddi ynno
Yn barod i’m cysuro,
Tyrd ysbryd y nos

Ysbryd y nos, tyrd yma’n awr
Gwasgara’r ofnau cyn daw’r wawr
Diffordd y t’wyllwch, tyrd a’r dydd
Gad i’m ddod o’r nos yn rhydd.

Pleth dy wallt mewn rhuban euraidd,
Yn gyness yn dy olau peraidd
A bysedd brau y barug
yn deffro hun y cerrig
Tyrd ysbryd y nos

Ysbryd y nos, tyrd yma’n awr
Gwasgara’r ofnau cyn daw’r wawr
Diffordd y t’wyllwch, tyrd a’r dydd
Gad i’m ddod o’r nos yn rhydd.

Ysbryd y nos rho d’olau mwyn.
Ysbryd y nos rho i’m dy swyn
Ysbryd y nos fel angel y dydd
Ysbryd y nos, enaid y pridd

Ac ynno yn y dyffryn tawel
Mi glywaf gan yn swn yr awel
A neges hud y geirier
yn hedfan dros y brnier
Tyrd ysbryd y nos

Ysbryd y nos, tyrd yma’n awr
Gwasgara’r ofnau cyn daw’r wawr
Diffordd y t’wyllwch, tyrd a’r dydd
Gad i’m ddod o’r nos yn rhydd.

Ysbryd y nos, tyrd yma’n awr
Gwasgara’r ofnau cyn daw’r wawr
Diffordd y t’wyllwch, tyrd a’r dydd
Gad i’m ddod o’r nos yn rhydd.

to download the audio file (right click here and save target as… or save link as….)