Gwahoddiad

Mi glywaf dyner lais, Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi meiau gyd Yn afon Calfari.

Arglwydd, dyma fi, Ar Dy alwau Di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed A gaed ar Galfari

Yr Iesu sy’n fy ngwadd, I dderbyn gyda’i saint
Ffydd gobaith, cariad pur, a hedd A phob rhyw nefol fraint

Arglwydd, dyma fi, Ar Dy alwau Di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed A gaed ar Galfari

Gogoniant byth am drefn, Ycymod a’r glanhad
Derbyniaf Iesu fel yr wyf A chanaf am y gwaed

Amen, Amen, Amen

(listen to it again)

to download the audio file (right click here and save target as... or save link as....)