Calon Lan (verse 1) (chorus) (verse 2)

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau man;
Gofyn’r wyf am galon hapus,
Calon honest, calon lan

listen to verse 1 again

to download the audio file (right click here and save target as... or save link as....)

listen to the chorus

Calon lan yn llawn daioni,
Tecach yw na’r lili dlos,
Dim  ond calon lan all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos

listen to verse 2

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd I’r nef ar adain can
Ar I Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi imi galon lan.